Παρακαλούμε συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη φόρμα.

Οι αιτήσεις για την ζωντανή αναμετάδοση και καταγραφή εκδηλώσεων - ( Live Streaming & Recording) γίνονται πλέον από εδώ: https://eforms.auth.gr/it/livestreaming/